Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.D.R.M. Boumans

Rechtshof Amsterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.D.R.M. Boumans "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Accountantskamer
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plv./voorzitter
Instantie
Regionale Toetsingscommissie euthanasie voor Zuid-Holland en Zeeland.
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie
Instantie
gemeente Bergeijk
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Hoor- en adviescommissie v.d.provincie Noord-Brabant behandeling beroep-+bezwaarschriften
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-03-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plaatsvervangend kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter van het bestuur, thans lid van het bestuur
Instantie
Vincentiusvereniging
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plaatsvervangend voorzitter en lid jurist
Instantie
Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
07-06-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
06-06-1999
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-07-1989
Datum eind
19-04-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
12-09-1983
Datum eind
16-07-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
30-06-1982
Datum eind
11-09-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
30-06-1982
Datum eind
11-09-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-1976
Datum eind
29-06-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)