Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. R.D. Vriesendorp

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. R.D. Vriesendorp "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Universiteit Tilburg
Plaats
Tilburg

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Licentiecommissie betaald voetbal
Instantie
KNVB
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Arbiter
Instantie
NAI (Nederlands Arbitrage Instituut)
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van de Commissie Schuldsaneringsmonitor
Instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Datum ingang
12-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur
Instantie
Tijdschrift voor Insolventierecht
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Grotius Academie
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Grotius Academie
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-08-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)