Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. D.B. Bijl

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. D.B. Bijl "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vaste medewerker BNB
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Commissarissen
Instantie
Woningstichting Putten
Plaats
Putten
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
30-08-1994
Datum eind
01-01-2008
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
10-02-1984
Datum eind
29-08-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)