Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.drs E. Eeftink RA

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.drs E. Eeftink RA"

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-09-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Member IFRS Advisory Council
Instantie
IFRS Foundation
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
IFRS Foundation
Bezoldigd
Nee
Functie
Member Energy Advisory Committee
Instantie
Lloyds Register
Datum ingang
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Lloyds Register
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Commissie Vennootschapsrecht
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
24-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
College van Kerkrentemeesters Protestantse gemeente Breukelen
Plaats
Breukelen
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
College
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoogleraar Financial Reporting
Instantie
Vrije Universiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2000
Soort bedrijf/instantie
Vrije Universiteit Amsterdam
Bezoldigd
Ja
Functie
Parnter
Instantie
PricewaterhouseCoopers Advisory NV, Forensic Services
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
PricewaterhouseCoopers Advisory NV, Forensic Services
Bezoldigd
Ja
Functie
Partner KPMG Accountants NV
Instantie
KPMG Accountants NV
Datum ingang
01-09-1996
Soort bedrijf/instantie
KPMG Accountants NV
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)