Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.dr.mr. F. van der Wel RA

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.dr.mr. F. van der Wel RA"

Beroepsgegevens

Functie
Raad-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Commissarissen
Instantie
BV Cyclotron VU
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
BV Cyclotron VU
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid raad van commissarissen
Instantie
Goudse N.V.
Datum ingang
12-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Goudse N.V.
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Centrale Commissie voor de Statistiek
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
centrale commissie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Signaleringsraad Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Signaleringsraad
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoogleraar Externe Verslaglegging
Instantie
Vrije Universiteit
Datum ingang
01-07-1992
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Public Interest Committee
Instantie
Ernst & Young Accountants
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Ernst & Young Accountants
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
VNO.NCW
Plaats
regio Amsterdam
Datum ingang
14-02-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Partner
Instantie
KPMG
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
01-10-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raad-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
05-08-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)