Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA"

Beroepsgegevens

Functie
Raad-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur
Instantie
Baker Tilly Berk
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Accountantskantoor
Bezoldigd
Nee
Functie
Adviseur (voorheen partner)
Instantie
Ernst & Youngh Accountants
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
accountantskantoor
Bezoldigd
Nee
Functie
Buitengewoon Raadsadviseur
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid College van Beroep
Instantie
Centraal Bureau Fondsenwerving
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Centraal Bureau Fondsenwerving
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoogleraar Externe verslaggeving
Instantie
Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Partner (voorheen medewerker vanaf 1-9-1989)
Instantie
Ernst&Young Accountants
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raad-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
22-06-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)