Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.dr. A.O. Lubbers

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.dr. A.O. Lubbers "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-08-2003

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
Instantie
non-profit organisie die uitkeringen doet voor studiebeurzen, subsidies voor restauraties etc.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
19-10-2014
Soort bedrijf/instantie
non-profit organisie die uitkeringen doet voor studiebeurzen, subsidies voor restauraties etc.
Bezoldigd
Nee
Functie
Directeur/grootaandeelhouder
Instantie
Otger BV
Plaats
Den Haag, maar landelijke klantenkring
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Otger BV (deze vennootschap houdt 50% van de aandelen in Lubbers & Boer BV. Deze vennootschap zal zich onder meer bezighouden met het verrichten van assesments voor fiscalisten.
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Beroep
Instantie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Plaats
Amstrdam
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Raad van Beroep
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur
Instantie
van het jurisprudentietijdschrift BNB van Kluwer en annotator bij dat tijdschrift
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Kluwer (uitgeverij)
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoogleraar belastingrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-08-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent, annotator en vaste medewerker
Instantie
o.m. bij PAOB, ITC/NTFR, WFR
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
diverse
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-05-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)