Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. J.J.I. de Jong

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. J.J.I. de Jong "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-11-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
Politieacademie
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-07-2013
Datum eind
31-10-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
23-11-2009
Datum eind
31-07-2010
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
22-11-2009
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
30-04-2008
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
30-04-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
23-12-2004
Datum eind
01-11-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)