Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.J.F. Thiessen

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.J.F. Thiessen "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid beroepscommissie Kifid
Instantie
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2008
Soort bedrijf/instantie
klachteninstelling betreffende financiële producten of diensten
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid beroepscommissie DSI
Instantie
Dutch Securities Institute (DSI)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
18-03-2005
Soort bedrijf/instantie
het werk van DSI is gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiele dienstverlening
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
23-06-1998
Datum eind
31-12-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
24-08-1992
Datum eind
22-06-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
13-11-1991
Datum eind
23-08-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-1989
Datum eind
12-11-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)