Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.D. van Heffen

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.D. van Heffen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-04-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
15-04-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat/partner
Instantie
Ivy Advocaten
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
14-04-2014
Functie
Advocaat
Instantie
Loyens en Van Loeff
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-01-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
14-01-1998
Datum eind
31-12-2004
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Alkmaar
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
13-01-1998
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Alkmaar
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-1989
Datum eind
30-09-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)