Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.C.P. Haentjens

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.C.P. Haentjens "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-05-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Medewerker NJSR
Instantie
Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Stichting Strafrechtelijk Onderzoek (SSO)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
lid
Instantie
Selectie commissie Rechterlijke Macht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Eindredacteur Straftoemetingsbulletin
Instantie
Trema
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Studiecentrum voor Judaïca en Hebraïca Dr. L. Fuks
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1991
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-04-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
29-08-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
07-08-1996
Datum eind
31-12-2004
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
06-08-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-1993
Datum eind
06-08-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-12-1981
Datum eind
01-02-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
24-04-1992
Datum eind
17-12-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)