Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.A.F. Gerding

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.A.F. Gerding "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-03-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
03-03-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
13-12-2013
Datum eind
28-02-2015
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Den Haag
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
30-11-2013
Functie
Plaatsvervangend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-07-1994
Datum eind
31-08-2010
Functie
Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
29-12-1989
Datum eind
30-06-1994
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
17-09-1982
Datum eind
28-12-1989
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
11-08-1981
Datum eind
16-09-1982
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
03-11-1975
Datum eind
10-08-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)