Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.C. Kortenhorst

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.C. Kortenhorst "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV)
Plaats
Zaandam
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-09-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
18-09-2002
Functie
Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-02-1994
Datum eind
31-12-2000
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
04-03-1986
Datum eind
31-01-1994
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
05-02-1985
Datum eind
03-03-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1978
Datum eind
04-02-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)