Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.B.C.D.F. Van Sasse van Ysselt

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.B.C.D.F. Van Sasse van Ysselt "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent 'grondrechten in de rechtspraktijk'
Instantie
Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen
Bezoldigd
Ja
Functie
Annotator
Instantie
Tijdschrift European Human Rights Cases (EHRC)
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent/-onderzoeker grondrechten
Instantie
VU Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
13-05-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)