Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.P. Nieuwe Weme

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.P. Nieuwe Weme "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Ondernemingsrecht
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Amsterdam/Nijmegen
Datum ingang
01-03-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder van een stichting die ten doel heeft het beschermen van de belangen van TKH Group NV
Instantie
Stichting Continuïteit TKH
Plaats
Amsterdam/Haaksbergen
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Beschermingsstichting betreffende een beursvennootschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurder van een stichting die ten doel heeft het beschermen van de belangen van Accell Group NV
Instantie
Stichting Preferentie Aandelen Accell Group
Plaats
Amsterdam/Heerenveen
Datum ingang
10-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Bescherminsstichting betreffende een beursvennootschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurder van een stichting die ten doel heeft het beschermen van de belangen van PostNL NV
Instantie
Stichting Continuïteit PostNL
Plaats
Amsterdam/Den Haag
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Beschermingsstichting betreffende een beursvennootschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurder van een stichting die ten doel heeft het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van het ondernemingsrecht
Instantie
Stichting VIB
Plaats
Amsterdam/Nijmegen
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijke stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Jurylid Eumedion Scriptieprijs
Instantie
Stichting Eumedion
Plaats
Amsterdam/Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Belangenbehartiger van institutionele beleggers in beursvennootschappen
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder van een wetenschappelijk onderzoekscentrum op het gebied van onderneming en recht, waarin wetenschap en bedrijfsleven participeren
Instantie
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R)
Plaats
Amsterdam/Nijmegen
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijk onderzoekscentrum
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur van een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van het ondernemingsrecht en het financieel recht
Instantie
Tijdschrift Ondernemingsrecht; uitgegeven door Wolters Kluwer NV
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijk tijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurder van een wetenschappelijk onderzoeksinstituut op het gebied van het ondernemingsrecht
Instantie
Van der Heijden Instituut
Plaats
Amsterdam/Nijmegen
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijk onderzoeksinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder van een stichting die ten doel heeft het beschermen van de belangen van Royal Imtech NV
Instantie
Stichting Imtech
Plaats
Amsterdam/Gouda
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Beschermingsstichting betreffende een beursvennootschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Extern adviseur met betrekking tot financieelrechtelijke vraagstukken
Instantie
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Toezichthouder betreffende de financiële markten
Bezoldigd
Ja
Functie
Ad hoc docent op het gebied van het ondernemingsrecht en het financieel recht
Instantie
Diverse advocatenkantoren, universiteiten, uitgeverijen, congresorganisaties
Plaats
Amsterdam en andere plaatsen
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Diverse advocatenkantoren, universiteiten, uitgeverijen en congresorganisaties
Bezoldigd
Ja
Functie
Ad hoc adviseur op het gebied van het ondernemingsrecht en het finanieel recht
Instantie
Diverse advocatenkantoren, ondernemingen en overheid
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Diverse advocatenkantoren, ondernemingen en overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur van wetenschappelijke boeken en andere publicaties op het gebied van het ondernemingsrecht en het financieel recht
Instantie
Wolters Kluwer NV, SdU Uitgevers BV en andere uitgeverijen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijke uitgeverijen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
30-04-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)