Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J.L. Mastboom

Rechtshof Amsterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J.L. Mastboom "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Stichting Forum Levenslang
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Stichting Nidos, Jeugdbescherming voor Vluchtelingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Buurtcentrum De Tichel
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1974
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
11-11-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
20-12-2007
Datum eind
30-06-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
19-12-2007
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
09-04-1998
Datum eind
31-03-2006
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-12-1992
Datum eind
08-04-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
29-07-1989
Datum eind
10-12-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
28-08-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
23-05-1985
Datum eind
28-07-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
04-02-1988
Datum eind
28-07-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
28-10-1982
Datum eind
22-05-1985
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
01-08-1983
Datum eind
22-05-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)