Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M. van der Horst

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M. van der Horst "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Deelredacteur
Instantie
Delikt & Delinkwent
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-1993
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
02-05-1994
Datum eind
31-12-2012
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
17-06-1988
Datum eind
30-11-1994
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-1987
Datum eind
16-06-1988
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-1985
Datum eind
30-04-1987
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-1986
Datum eind
30-04-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)