Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.A.J. Dun

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.A.J. Dun "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid kerkenraad
Instantie
protestantse gemeente Graft-De Rijp
Plaats
De Rijp
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter klachtencommissie
Instantie
Raad van de Kinderbescherming
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
06-10-2003
Datum eind
31-01-2009
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-10-1992
Datum eind
05-10-2003
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
30-09-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1985
Datum eind
19-08-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)