Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.P. Kruimel

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.P. Kruimel "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Adviseur/directeur
Instantie
Kruimel Advies BV
Plaats
Warmond
Datum ingang
01-01-2000
Functie
Directeur
Instantie
J.P. Kruimel Beheer BV
Plaats
Warmond
Datum ingang
01-01-2000

Nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger
Instantie
Het Oude Raadhuis van Warmond
Plaats
Warmond
Datum ingang
15-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vrijwilliger
Instantie
Het Oude Raadhuis van Warmond
Plaats
Warmond
Datum ingang
15-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Vereniging, galerie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
SSR Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht e.a.
Datum ingang
21-11-2003
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid redactiecommissie Decorare
Instantie
Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen
Plaats
Warmond
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift van vereniging
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Deelredacteur/auteur
Instantie
Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Kluwer BV
Plaats
Warmond
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur/auteur
Instantie
Belastingblad Kluwer BV
Plaats
Warmond
Datum ingang
01-01-1981
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker/auteur
Instantie
Vakstudie Nieuws Kluwer BV
Plaats
Warmond
Datum ingang
01-01-1979
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
18-04-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
03-06-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)