Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.A. Peters

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.A. Peters "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Gasthoogleraar staatsrecht
Instantie
Universiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-1946

Nevenbetrekkingen

Functie
Locale advies en arbitrage commissie (LAAC); bezwaarschriften commissie AGV en HHR RIJNland
Instantie
Hoogheemraadschap
Plaats
Den Haag, Leiden en Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
VNG en AGV en HHR RIJNland
Bezoldigd
Ja
Functie
Gasthoogleraar
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Universiteit van Amsterdam
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
gemeente Leiden
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid bezwaarschriftencommissie
Instantie
Amstel Gooi en Vecht
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
waterschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Integriteitscommissie V.N.G.
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Klokkenluiderscommissie
Instantie
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. lid
Instantie
Commissie Integriteit Rijksoverheid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid landelijke Advies- en Arbitragecommissie
Instantie
LAAC-V.N.G.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
commissie Arbeidsvoorwaarden Gemeenten
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Geschillencommissie Certificatie Milieukeur
Instantie
Stichting Milieukeur
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Commissarissen
Instantie
Woningcorporatie De Sleutels
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
woningcorporatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
11-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-08-1994
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)