Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.A. Marquart Scholtz

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.A. Marquart Scholtz "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Special Adviser
Instantie
The International Association of Prosecutors
Plaats
's Gravenhage

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Treasury IAP
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Project Leader
Instantie
het Europese Unie project: Fighting organised crime and corruption; strengthening the prosecutors network
Plaats
Westelijke Balkan
Datum ingang
15-11-2011
Datum eind
15-11-2013
Soort bedrijf/instantie
European Union
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-04-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
28-02-2009
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
31-05-2002
Datum eind
28-02-2009
Functie
Auditeur-militair-plaatsvervanger
Instantie
Arrondissementskrijgsraad Arnhem
Datum ingang
03-02-1987
Datum eind
31-12-1996
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Assen
Datum ingang
24-10-1986
Datum eind
30-12-1996
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
18-12-1979
Datum eind
23-10-1986
Functie
Officier
Instantie
Openbaar Ministerie N.A.
Datum ingang
03-12-1979
Datum eind
30-07-1983
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
05-08-1978
Datum eind
17-12-1979
Functie
Hoofdofficier
Instantie
Openbaar Ministerie N.A.
Datum ingang
27-09-1976
Datum eind
13-09-1979
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-1973
Datum eind
04-08-1978

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)