Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.A. Hartsuiker

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.A. Hartsuiker "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Commissaris
Instantie
Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-08-2003
Datum eind
30-06-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
02-11-1999
Datum eind
08-06-2004
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
14-08-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-10-1984
Datum eind
19-04-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-1995
Datum eind
19-04-1998
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-05-1992
Datum eind
30-06-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
06-07-1983
Datum eind
10-10-1984
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
20-09-1983
Datum eind
10-10-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)