Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.A.G. van der Ouderaa

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.A.G. van der Ouderaa "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
voorzitter examencommissie
Instantie
Opleiding tot Fiscaal Adviseur van het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum
Datum ingang
01-10-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bewerker
Instantie
Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Deel Vennootschapsbelasting
Datum ingang
01-01-1991
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
mede-auteur
Instantie
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Fed's fiscale studiereeks
Datum ingang
01-01-1991
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
05-12-1996
Datum eind
31-08-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)