Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.J. van der Kwaak

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.J. van der Kwaak "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid adviescommissie voor burgerlijk procesrecht
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
academie voor de rechtspraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Justitie
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Wet en Rechtspraak
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
30-06-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
23-02-2000
Datum eind
31-08-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
28-07-1992
Datum eind
26-04-2005
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
08-04-1997
Datum eind
22-02-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)