Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.V.T. de Bie

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.V.T. de Bie "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
gastdocent aansprakelijkheidsrecht
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
cursusdocent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Cursusdocent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-05-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Cursusdocent
Instantie
Eggens-Instituut / UvA
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-12-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Uitgeverij van de Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur
Instantie
Kluwer Juridische Uitgaven
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
12-09-2001
Datum eind
31-08-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2000
Datum eind
11-09-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2000
Datum eind
11-09-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
05-09-1997
Datum eind
11-09-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-06-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)