Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.A. Fase

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.A. Fase "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
Instantie
SDU fiscale en financiële uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Nederlands tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
Instantie
SDU fiscale en financiële uitgevers
Datum ingang
20-06-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
Instantie
SDU fiscale en financiële uitgevers
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-05-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
31-12-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
28-02-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
07-01-2004
Datum eind
28-02-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
13-09-2002
Datum eind
31-05-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)