Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A. Bijlsma

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A. Bijlsma "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
bestuurslid
Instantie
Groepsondernemingsraad
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid Ondernemingsraad
Instantie
gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid douanekamer
Instantie
Gerechtshof
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
23-09-1998
Datum eind
01-01-2008
Functie
Lid
Instantie
Tariefcommissie
Datum ingang
25-10-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Tariefcommissie
Datum ingang
21-09-1999
Datum eind
24-10-2000
Functie
Buitengewoon lid
Instantie
Tariefcommissie
Datum ingang
08-09-1998
Datum eind
20-09-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)