Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. dr.mr. A.M.J.G. van Amsterdam

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. dr.mr. A.M.J.G. van Amsterdam "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Rechterlijk lid
Instantie
Rechtbank Zwolle
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Accountantskamer
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie Toezicht beroepsuitoefening, op vaktechnisch functioneren accountants
Instantie
BDO Nederland (Accountants)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Commissie Toezicht beroepsuitoefening, op vaktechnisch functioneren accountants
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend Ombudsman
Instantie
Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Ombudsman gemeente Amsterdam
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
30-06-2007
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
21-03-2002
Datum eind
31-12-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
02-09-2005
Datum eind
31-12-2006
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
02-05-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)