Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. E.S.M. van Bergen

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. E.S.M. van Bergen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting De Grez-Mahie
Plaats
Breda
Datum ingang
18-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Ledenraad
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
25-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-2006

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-03-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-03-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)