Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. A.M.M. van Breugel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. A.M.M. van Breugel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente Waalwijk
Plaats
Waalwijk
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Huisartsenpost Midden Brabant
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Huisartsenpost
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Rekenkamercommissie Geldrop Mierlo, gemeente Geldrop Mierlo
Plaats
Gedrop
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
30-06-2019
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Nee
Functie
Commissaris
Instantie
Bernardus Wonen
Plaats
Oudenbosch
Datum ingang
01-03-2015
Datum eind
01-03-2019
Soort bedrijf/instantie
Woningcorporatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid rekenkamercommissie
Instantie
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Plaats
Doorn
Datum ingang
18-12-2012
Datum eind
31-12-2017
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter cli├źntenraad Sociale Zekerheid
Instantie
Gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem
Datum ingang
30-11-2006
Datum eind
31-12-2016
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid rekenkamer
Instantie
Rekenkamercommissie van gemeenten in West-Brabant
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
GGZ Breburg
Plaats
Tilburg, Breda en Rijen
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Instelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
18-07-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)