Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.E.A. Gimbrère-Straetmans

Rechtbank Zeeland-West-Brabant



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.E.A. Gimbrère-Straetmans "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van Discipline ressort 's-Hertogenbosch
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Beroep Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Verenigingsraad
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
11-12-2001
Datum eind
28-02-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)