Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.A.P. van Roij

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.A.P. van Roij "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Mede-auteur Cursus belastingrecht
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Bewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Inkomstenbelasting
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Bewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Loonbelasting
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Bewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Vennootschapsbelasting
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Annotator fiscaal weekblad FED
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Mede-auteur boek Inleiding belastingheffing
Instantie
Sdu
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Inspecteur
Instantie
Belastingdienst
Datum ingang
01-11-1997
Datum eind
31-01-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-01-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-01-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)