Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S. Ketelaars-Mast

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S. Ketelaars-Mast "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Leoclub de Baronie van Breda
Plaats
Breda
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Serviceclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Raio
Instantie
Rechtbank Breda/SSR
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
01-10-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-12-2009
Datum eind
30-09-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)