Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.T. Hermans

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.T. Hermans "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de commissie kwaliteitszorg
Instantie
NVVK
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de redactieraad
Instantie
Praktijkboek Insolventierecht
Plaats
Breda
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Selecteur
Instantie
Tijdschrift JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht)
Plaats
Breda
Datum ingang
01-12-2005
Soort bedrijf/instantie
SDU uitgevers
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
03-07-1998
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
02-07-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
02-07-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
28-02-1991
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)