Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.C.M. Reinarz

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.C.M. Reinarz "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie Jeugdzorg
Instantie
Intervence (v/h Jeugdzorg)
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor jeugdzorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Het Bedrijf v/h (Flup & Ju)
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Theatergezelschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
24-11-1993
Datum eind
29-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
29-10-1992
Datum eind
23-11-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)