Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. N. van der Ploeg-Hogervorst

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. N. van der Ploeg-Hogervorst "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging Vrienden van Het Zeeuws Orkest
Plaats
Middelburg
Datum ingang
28-03-2011
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Emergis
Plaats
Kloetinge
Datum ingang
15-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Zeeland
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren (CSW)
Plaats
Midelburg
Datum ingang
18-06-2008
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
scholenvereniging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-03-2001
Datum eind
31-05-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)