Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.W. Koek

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.W. Koek "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Reclassering Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
reclasseringsinstantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid-jurist
Instantie
Regionaal Medisch Tuchtcollege
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
15-11-2000
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak-college
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
21-08-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
20-04-1993
Datum eind
20-08-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
05-02-1992
Datum eind
19-04-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
05-02-1992
Datum eind
19-04-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-1986
Datum eind
04-02-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)