Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.P. Tilman-Knoester

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.P. Tilman-Knoester "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-01-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
25-04-2000
Datum eind
28-02-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
24-04-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
24-02-1998
Datum eind
31-03-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-03-1995
Datum eind
31-03-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
24-02-1998
Datum eind
31-03-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
23-02-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)