Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.D. Herbschleb

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.D. Herbschleb "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Manager Primair Proces
Instantie
Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hartelborgt
Plaats
Spijkenisse
Datum ingang
13-07-2015
Functie
Senior Adviseur bedrijfsvoering
Instantie
Rijksinrichting voor jeugdigen De Hartelborgt
Plaats
Spijkenisse
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
13-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Gecommitteerde afstudeerzittingen
Instantie
Juridische Hogeschool, Avans-Fontys Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Juridische Hogeschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)