Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.Y. van de Kraats

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.Y. van de Kraats "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
15-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter tuchtcommissie
Instantie
NGF
Plaats
De Meern, Utrecht
Datum ingang
30-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Golf Federatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-03-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
14-09-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-03-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
31-03-2010
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-03-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)