Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.A. Smits

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.A. Smits "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Rietbergen & Partners
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-1991

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid externe klachtencommissie
Instantie
Jeugdbescherming West
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
jeugdbescherming
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiaire Inrichting
Plaats
Krimpen a/d IJssel
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de kascommissie
Instantie
RVBA (Vereniging van Rotterdamse BOPZ advocaten)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
29-10-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)