Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Calkoen-Nauta

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Calkoen-Nauta "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Vrienden van Oud Hindelooper Kunst A. Roosje anno 1894
Plaats
Hindelopen
Datum ingang
11-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Raad van Advies en master Jeugdrecht
Instantie
Universiteit van Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Plaats
Den Haag en Utrecht
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
01-08-2019
Soort bedrijf/instantie
Advies en rechtspraak op grond van de instellingswet RSJ
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-01-2017
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
De Viersprong
Plaats
Halsteren
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
11-03-1985
Datum eind
31-01-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
17-04-1978
Datum eind
10-03-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)