Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.M.A. Hinfelaar

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.M.A. Hinfelaar "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
PI Dordrecht/Ministerie van Justitie
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
15-07-2007
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
22-02-2002
Datum eind
14-07-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
05-07-2000
Datum eind
21-02-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)