Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.K.N. Vos

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.K.N. Vos "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid oudercommissie
Instantie
Markland College
Plaats
Oudenbosch
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
middelbare school
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
English for Kids Foundation
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Post Academisch Docent recht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2004
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
01-02-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-01-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)