Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.H. de Kroon-Biewenga "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting PCPO (Protestants Christelijk Primair Onderwijs) Midden Brabant
Plaats
Breda
Datum ingang
04-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter College van Beroep
Instantie
Avans Hogeschool
Plaats
Breda
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
29-02-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)