Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid selectiecommissie rechterlijke macht
Instantie
SRM
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
SRM
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-06-2006
Datum eind
01-04-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-12-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-12-1993
Datum eind
30-09-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-1991
Datum eind
30-11-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)