Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D.H. Hamburger

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D.H. Hamburger "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid examencommissie Universiteit Tilburg
Instantie
Universiteit Tilburg
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent verdieping ambtenarenrecht
Instantie
SSR
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
cursusaanbieder
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
OSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk over het bestuursrecht
Datum ingang
12-02-2013
Datum eind
14-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Academie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-12-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
01-05-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
30-04-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)