Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.W. Ente

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.W. Ente "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
15-08-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
15-10-1997
Datum eind
31-12-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
13-02-1993
Datum eind
14-10-1997
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
23-09-1991
Datum eind
12-02-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
12-02-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
12-02-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
15-08-1991
Datum eind
30-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)