Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. van Andel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. van Andel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Regionale Commissie voor Geschillen en Bezwaren Noord Brabant en Limburg en Waalse Kerk
Instantie
Protestantse Kerken in Nederland (PKN)
Plaats
Noord Brabant en Limburg
Datum ingang
01-11-2014
Datum eind
01-11-2024
Soort bedrijf/instantie
kerkelijke geschillencommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Ouderling
Instantie
Protestantse gemeente Tilburg e.o.
Plaats
Tilburg e.o.
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap PKN
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie cli├źnten
Instantie
LIBRA Zorggroep (Blixenbosch te Eindhoven en AC Brabant
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Revalidatiecentra
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
03-02-1995
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
12-05-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
04-01-1991
Datum eind
02-02-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)