Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.ing. Th. Peters

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.ing. Th. Peters "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid werkveldcommissie
Instantie
Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
Stichting Bijzonder Neutraal Onderwijs Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-12-2005
Soort bedrijf/instantie
Basisscholen
Bezoldigd
Nee
Functie
Universitair docent
Instantie
Universiteit van Tilburg, Faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-05-1989
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
12-10-2000
Datum eind
31-08-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)